SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031 / 006 | 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

Intézmény logo

BGéSZC Eötvös Loránd Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Hírek

2024. jan. 11.


Vezetőség

  • Hírek

Bizonyítvány másodlat igénylés menete

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek eltűnt a bizonyítványuk, és szeretnének egy másodlatot igényelni.

Bizonyítvány másodlat igénylés menete

Iskolánk a következő intézmények által kiállított bizonyítványok másodlatának kiállítására jogosult:

  • Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
  • Bagi Ilona Ipari Szakközépiskola
  • Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
  • MÜM. 29. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
  • Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola, SzKI és SZI, Szakgimnázium

Kérelmezhető másodlattípusok: érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, technikusi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány.

Évközi bizonyítvány pótlására hitelesített törzslapmásolat kérhető.

A másodlatot kizárólag a bizonyítvány tulajdonosának kérelmére személyesen vagy postai úton beküldött formanyomtatványon lehet igényelni a (BGéSZC Eötvös Loránd Technikum 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.). A kérelemnek olvashatóan és helyesen tartalmaznia kell a következő adatokat: név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcím, telefonszám, melyik évben és melyik osztályban/ szakmában végzett, valamint az igényelt bizonyítványmásodlat típusát (érettségi vagy szakmai bizonyítvány). A helytelenül, hiányosan kitöltött kérelmeket visszautasítjuk!

A bizonyítványmásodlat kiállításáért az illetékről szóló 1990.évi XCIII. 29.§. (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II.2. d) pontja alapján 3.000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet a Magyar Államkincstár által az erre a célra létrehozott 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni a „bizonyítványmásodlat” kifejezést és az igénylő nevét. A befizetést igazoló bizonylatot minden esetben eredetiben vagy másolatban csatolni kell a kérelemhez!

 

A másodlatot a kérvény beérkezésétől számított 10. munkanaptól személyesen vagy szabályos (2 tanú aláírásával hitelesített) meghatalmazott útján lehet átvenni.

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Szóbeli felvételi

Szóbeli felvételi

Tájékoztatás a nyolcadikos felvételizők szóbeli meghallgatásáról

2024. febr. 25.


Vezetőség

Gyászjelentés

Gyászjelentés

"Emlékét szívünkben örökre megőrizzük!"

2024. febr. 5.


Igazgatóság

Adó 1 % felajánlás

Adó 1 % felajánlás

Kérjük támogassa iskolánk alapítványát adója 1 %-ával!

2024. jan. 15.


Vezetőség


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


BGéSZC Eötvös Loránd Technikum

1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

Telefon: +36-1-283-6506

E-mail: titkarsag@elg-bp.edu.hu

OM azonosító: 203031 / 006


2024BGéSZC Eötvös Loránd Technikum