SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031 / 006 | 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

Intézmény logo

BGéSZC Eötvös Loránd Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Hírek

2024. jan. 11.


Vezetőség

  • Hírek

Bizonyítvány másodlat igénylés menete

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek eltűnt a bizonyítványuk, és szeretnének egy másodlatot igényelni.

Bizonyítvány másodlat igénylés menete

Iskolánk a következő intézmények által kiállított bizonyítványok másodlatának kiállítására jogosult:

  • Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
  • Bagi Ilona Ipari Szakközépiskola
  • Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
  • MÜM. 29. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
  • Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola, SzKI és SZI, Szakgimnázium

Kérelmezhető másodlattípusok: érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, technikusi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány.

Évközi bizonyítvány pótlására hitelesített törzslapmásolat kérhető.

A másodlatot kizárólag a bizonyítvány tulajdonosának kérelmére személyesen vagy postai úton beküldött formanyomtatványon lehet igényelni a (BGéSZC Eötvös Loránd Technikum 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.). A kérelemnek olvashatóan és helyesen tartalmaznia kell a következő adatokat: név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcím, telefonszám, melyik évben és melyik osztályban/ szakmában végzett, valamint az igényelt bizonyítványmásodlat típusát (érettségi vagy szakmai bizonyítvány). A helytelenül, hiányosan kitöltött kérelmeket visszautasítjuk!

A bizonyítványmásodlat kiállításáért az illetékről szóló 1990.évi XCIII. 29.§. (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II.2. d) pontja alapján 3.000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet a Magyar Államkincstár által az erre a célra létrehozott 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni a „bizonyítványmásodlat” kifejezést és az igénylő nevét. A befizetést igazoló bizonylatot minden esetben eredetiben vagy másolatban csatolni kell a kérelemhez!

 

A másodlatot a kérvény beérkezésétől számított 10. munkanaptól személyesen vagy szabályos (2 tanú aláírásával hitelesített) meghatalmazott útján lehet átvenni.

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Nyári ügyelet

Nyári ügyelet

Szerda 9:00-12:00

2024. jún. 24.


Vezetőség

Beiratkozási tájékoztatás

Beiratkozási tájékoztatás

Tájékoztatás iskolánkba történő beiratkozásról leendő kilencedikes tanulók és szüleik számára.

2024. jún. 14.


Vezetőség

Érettségi vizsgák

Érettségi vizsgák

Tájékoztató az érettségi vizsgáról

2024. máj. 2.


Vezetőség


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


BGéSZC Eötvös Loránd Technikum

1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

Telefon: +36-1-283-6506

E-mail: titkarsag@elg-bp.edu.hu

OM azonosító: 203031 / 006


2024BGéSZC Eötvös Loránd Technikum