Eötvös Loránd Technikum

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

EÖTVÖS DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Az iskola diákönkormányzata minden osztály két DÖK képviselőjéből áll. A DÖK általában két-háromhavonta ülésezik óraközi szünetekben, hogy az aktuális teendőket megbeszélje. A diákönkormányzat egyik feladata az iskolai rendezvények szervezése és lebonyolítása, ilyen például a gólyaavató, a DÖK mikulás, a karácsonyi vásár, a helytörténeti vetélkedő, vagy az Eötvös-nap.

A gólyaavatón a kilencedikes osztályok versenyeznek vicces, játékos vetélkedő keretében, melynek végén leteszik a gólyaesküt, és így „igazi” iskolai polgárokká lépnek elő. Minden osztály kap emléklapot, az első három helyezett osztály pedig jutalomban részesül. A legügyesebb kilencedikes osztály megkapja a vándorgólyát, melyet a következő évben majd átadnak az akkori első helyezettnek. A gólyaavatók nagyon jól szoktak sikerülni, a felsőbb évfolyamok aktívan részt vesznek a szervezésben és a lebonyolításban is, sokszor ők találják ki a feladatokat. A gólyaavató nemcsak délutáni program, hiszen mindig van beugró feladat, például egy osztályzászló készítése vagy egy osztályprodukció előadása, ezenkívül egész napos beöltözéssel és óraközi szünetekben vicces feladatokkal próbáljuk ráhangolni a „kicsiket” a délutáni mókára. Persze a gólyaavató nemcsak azért van, hogy a nagyobbak jót szórakozzanak, hanem főként azért, hogy a vetélkedő során még jobb egységgé kovácsolódjon az osztály, az osztályfőnököt is beleértve, aki mindig kiveszi a részét a feladatokból, legyen az egy tanár-diák tánc, vagy egy „fesd ki az ofőt’” feladat.

Az Eötvös-napnak nagy hagyománya van iskolánkban, amikor is részben iskolánk névadójára emlékezünk koszorúzással és Eötvös Loránd eredményeinek méltatásával, részben pedig felmérjük a tanulók fizikai és szellemi talpraesettségét, kreativitását mini-tanulmányi és sportvetélkedők keretében. Az iskola ilyenkor egy óriási hangyabollyá változik, a diákok teremről-teremre járva vesznek részt vetélkedőkön, bemutatókon, előadásokon, töltenek ki teszteket, totókat, sportolnak, kötelet húznak, karaokéznak, s közben szorgosan gyűjtögetik a jó megoldásokért járó pontokat. A nap végén összeszámoljuk az osztályok megszerzett pontjait és az első három osztály komoly jutalomban részesül. Az iskola tanárai nagyon kreatív feladványokkal teszik próbára a tanulókat, de arra is volt példa, hogy az iskolai X-faktorban ének és/vagy tánctudásukat csillogtatták meg.

A DÖK lelkes tagjai tehát ezen vetélkedők és tematikus napok szervezésében és lebonyolításában segédkeznek, de természetesen szintén fontos feladatuk, hogy képviseljék osztályukat az éves iskolai diákparlamenten. Ezen az eseményen a korábban az osztályok által felvetett problémákra és kérdésekre reagál az igazgató asszony, a DÖK képviselők pedig közvetítenek az osztály és az iskola vezetősége között, hozzászólhatnak, kritikával élhetnek, egyszóval aktívan részt vehetnek az iskola mindennapi életének formálásában. Három-négyévente megválasztjuk a DÖK elnököt, akinek kiemelt feladatai vannak a tanév során. Általában a különböző iskolai szintű vetélkedőkön benn ül a zsűriben, de komolyabb bizottságokban is ő képviseli a diákságot, mint például a rossz magaviseletű tanulók fegyelmi eljárását lebonyolító fegyelmi bizottságban.  Ha egy DÖK elnök kivételesen aktív és elkötelezett a diákok jogainak ügyében, jelentkezhet az országos diákparlamentbe is, ahol már országos szinten szólhat bele a közoktatás diákságot érintő kérdéseibe.

A 2015/2016-os tanévtől iskolánkban a diákönkormányzat hatáskörébe tartozik a kötelező iskolai közösségi szolgálat szervezése, melyről az iskola pedagógiai programjában olvashatnak bővebben.

Takács Réka DÖK segítő tanár