Eötvös Loránd Technikum

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

A HATÁRTALANUL! program egy olyan lehetőség, mely pályázati formában nyújt segítséget a itthoni
és a határon túli magyarság közötti kapcsolatok és a nemzeti összetartozás elősegítésére és annak
erősítésére. Diákjaink e program keretein belül állami támogatással utazhatnak külföldre, hogy ott
személyes tapasztalatokra tehessenek szert.

A HATÁRTALANUL! program segítségével a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szaközépiskolája és Szakiskolája harmadik alkalommal pályázott sikeresen erre a projektre, így
Szerbia és Szlovákia után legközelebb Erdélybe is indíthatunk csoportot.

A program során mind a partneriskola, mind az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola tanulói
eltölthetnek néhány napot egymás országaiban, ahol szakmai tudás mellett – egy közös projekt
kapcsán – kulturális, társadalmi és nyelvi ismeretekre is szert tehetnek. Iskolánk célja, hogy továbbra
is sikeresen pályázhasson a HATÁRTALANUL! programra és minél több arra érdemes diákunkat tudjuk
külföldi utazással jutalmazni.

A HATÁRTALANUL! programról részletes információt a:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/ honlapon találhatnak. 

emet

2014/2015-ös tanévben szabadkai iskolával  együttműködve zajlott a program. Élménybeszámolók, képek, blog ITT érhtő el!

 

A 2015/2016-os tanévben ismét sikkerrel pályáztunk. Ebben az évben Szlovákiából a rimaszombati iskolával működtünk együtt. 
Élménybeszámolók, képek, blog ITT érhtő el!