Eötvös Loránd Technikum

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Tisztelt Szülők és Tanulók!

Mindazon szakgimnáziumi tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakgimnáziumi tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

A gépészet ágazatban: 10. évfolyam után 140 óra, a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlat időtartama.

Fiatalkorú tanuló esetén a képzési idő a napi 7 órát, nagykorú esetében a napi 8 órát nem haladhatja meg, melyet 6 és 22 óra között kell letölteni. A másnapi gyakorlat megkezdése előtt 16 óra pihenőidőt kell biztosítani. Ha a napi gyakorlati képzési idő meghaladja a négy és fél órát, akkor a tanuló részére a képzési időn belül legalább 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani. A tanuló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre és készenlét ellátására nem vehető igénybe.

A továbbhaladás feltétele

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. Csak olyan munkahely fogadhat tanulót, amelyik rendelkezik érvényes cégjegyzék számmal, vagy statisztikai számjellel.
A gyakorlat teljesítésének helye

  • a szülő és a diák által keresett munkahelyen, vagy
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (www.isziir.hu honlapon 
    gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve)

A fenti esetekben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. A megállapodást az iskolát fenntartó és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti. Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.

  • Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen kell a gyakorlatot elvégezni.

A gyakorlat dokumentálása:

A gyakorlatot a munkahely dokumentálja,

  • Foglalkozási napló vezetésével (lsd. letölthető dokumentumok);
  • A gyakorlat teljesítésének igazolásával

A tanulónak a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig, kell a gyakorlat igazolását az iskola titkárságára eljuttatnia.

Bejelentési kötelezettség

A tanulónak folyamatosa de legkésöbb 2020 április 1.-éig kell leadnia négy példányban fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást, vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet. 

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

 A felmerülő kérdésekre tájékoztatást ad:  Szénásy Zsolt gyak. okt. vez.
isk. tel:06/1 283-0858 / 114-es mellék  8-16 óra között


 

Letölthető dokumentumok:

Gépész ágazat

Együttműködési megállapodás Gépész pdf logo   word 

Együttműködési megállapodás Mechatronika pdf logo   word 

Szakmai gyakorlat tartalmi követelmény Gépész: 10. évfolyam pdf logo  11. évfolyam  pdf logo

Szakmai gyakorlat tartalmi követelmény Mechatronika: 10. évfolyam pdf logo  11. évfolyam  pdf logo
Nyári gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumminták :  foglalkozási naplóword  igazolólap  word