Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Kedves Tanulók, Szülők!

Iskolánkban megkezdődött az új munkarend szerinti oktatás. Tanáraink beszámolói alapján mindenki lelkes, együttműködő. Ezúton is köszönjük a sok segítséget, támogatást. Tudomásunk szerint minden tanuló, tanár és iskolai dolgozó egészséges. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy figyelje, kövesse az online fórumokat, vegyen részt a digitális tanulásban.
És persze mindenki vigyázzon magára, családjára!

Maradjatok otthon!

Tájékoztatás a Szülők részére

A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzésére a mai napon a KRÉTA elektronikus üzenetet küldött a Szülők részére, amelyet ezúton a további információkkal egészítünk ki.

 1. A kapcsolattartás hivatalos formája a KRÉTA, amelyben a szaktanárok az órákat elektronikusan adminisztrálják, és a házi feladatokat, elvégzendő tananyagokat rögzítik. Itt tüntetik fel, hogy a kiadott tananyag, feladat milyen felületen érhető el
 2. A kiadott feladatok elvégzése, visszaküldése határidőhöz lesz kötve, ez a határidő is a KRÉTA-ban kerül rögzítésre. A határidők be nem tartása nem megfelelt minősítést (elégtelent) vonzhat maga után.
 3. A tanulás támogatása, számonkérése iskolánkban egyegységes felületen, vagy a Google Classroom vagy Office 365 felületen várható, amelyhez a belépési adatokat az elkövetkezőkben elektronikusan (KRÉTA) fogjuk kiküldeni.
 4. Tanulói jelenlétet a digitális munkarend ideje alatt nem rögzítünk, de továbbra is kérjük, hogy a tanuló esetleges betegségét jelezzék.
 5. A BKV a SOTER-LINE, Schwarzmüller gyakorlati oktató helyek nem fogadnak tanulót, a gyakorlati oktatás on-line, projektfeladatokkal a fent leírtaknak megfelelően fog történni.

Ügyintézés:

 1. A személyes kapcsolatot igénylő ügyekhez (jogviszony igazolása, iskolalátogatási igazolás stb.) kérjük, hogy kérésüket írásban fogalmazzák meg, ha lehet, e-mailben az iskola titkárságára küldjék meg, s mi a kért dokumentumot postai úton juttatjuk el Önökhöz.
  Ha nem tudják elektronikusan elküldeni, akkor az iskola portáján elhelyezett postaládába tegyék.
  Kérjük, hogy a pontos értesítési címet és telefonszámot minden esetben tüntessék fel!
 1. Az iskolában hagyott személyes tárgyakat (tornafelszerelés, könyvek, füzetek) személyesen lehet átvenni a következő időpontokban.
  2020.március18. szerda 8.00 – 13.00
  2020.március19. csütörtök 8.00 – 13.00

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
tagintézmény vezető

2020. március 16.


A tájékoztató akadálymentesített formában megtalálható az iskola facebook oldalán.

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

A digitális munkarenddel kapcsolatban, további tájékoztatásig a következőket kérnénk:
Március 16-17-18-án folyamatosan zajlik az átállás az új munkarendre, így a tanulóknak ezeken a napokon különösebb feladata nincs.  Az első tananyagra március 19-én (csütörtökön) számíthatnak a diákok, a szükséges hivatalos hozzáférést biztosító email címet az E-krétán keresztül fogjuk kiküldeni, kérjük figyeljék a felületet!
Az alábbi technikai részletekről később tudunk tájékoztatást adni:

 • ebéd
 • szakmai gyakorlat
 • digitálisan nem teljesíthető tárgyak
 • személyes kontaktot igénylő ügyintézés

Kedves Tanulók! Nagyon fontos, hogy megértsétek, nem szüneten vagytok. A mindennapi tanulás, a házi feladatok, a tananyag feldolgozása önálló munkával, digitális segítségnyújtással, de részét kell, hogy képezze a mindennapjaitoknak. Ezekben a hetekben felelősségből vizsgáztok!
Kerüljétek a közösséget, vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!
Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék  az iskola honlapját és facebook oldalát!


Eötvös vezetősége ás tanárai

Ebéddel kapcsolatos információk

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy az ebéd március 16-31-ig lemondásra kerül.
A továbbiakról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.
Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az iskola honlapját.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy 2020. március 16-tól új oktatási munkarend, úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. Az új oktatási munkarend szerint, a tanulóknak 2020. március 16-tól nem kell az iskolában megjelenni, az oktatást digitális eszközökkel és online kapcsolatban kell majd biztosítani.

Az új oktatási munkarenddel kapcsolatos módszertani ajánlásokat Maruzsa Zoltán államtitkár úr által vezetett oktatási akciócsoport a következő hét folyamán kidolgozza és eljuttatja valamennyi intézménybe.

Az új oktatási munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket ezen a hétvégén megjelenő rendelet fogja tartalmazni.

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
tagintézmény vezető

2020.03.14. 7 óra

A tájékoztató akadálymentesített formában megtalálható az iskola facebook oldalán.

Tájékoztatás

Azok a tanulók, oktatók, akik az elmúlt 14 napban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus oldalon található Tájékoztatóban meghatározott országban jártak, illetve jelenleg is külföldön tartózkodnak, hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az iskola és a duális képzőhely épületeitől, rendezvényeitől. Otthonmaradásuk, az iskola felé megfelelő módon bejelentett és igazolt esetben – repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, szállodai számla, stb. – igazolt távollétnek minősül.

Ha egy tanuló vagy oktató fertőzött területen járt, akkor ne menjen közösségbe, és figyelje saját magát; ha tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel magán, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait. A tünetek jelentkezése esetén a tanuló az iskolától és a duális képzőhelytől, továbbá minden közösségi rendezvénytől maradjon távol.

Amennyiben a tanulószerződéssel rendelkező tanulót a duális képzőhely a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében hazaküldi, a tanuló és a szülő erről haladéktalanul – egy napon belül – köteles értesíteni az iskolát. Ebben az esetben az iskola szervezi meg a tanuló oktatását. A tanuló a tanulószerződés alapján járó juttatást ebben az esetben is kapja, további intézkedésig.

Felhívjuk valamennyi kolléga, szülő és tanuló figyelmét, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel https://koronavirus.gov.hu/ oldalon található információkat.

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
tagintézmény vezető

Kormány hivatalos tájékoztatója

Bizonyára mindenki tudja, hogy milyen helyzet alakult ki Európában.Ezzel kapcsolatosan hivatalos tájékoztatást kaptunk a Kormánytól.

Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi linken található információkat: link

Köszönjük!

Tisztelt Támogatók!

A BGSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának alapítványa, a

Tudásodért Alapítvány a Műszaki Szakképzés Támogatásáért

várja és köszönettel fogadja

a Támogatók személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását.

Az alapítvány támogatja iskolánk tanulóit tanulmányi és szabadidős tevékenységükben, szerepet vállal az iskola eszközfejlesztésében.

Adószám: 18748936-1-43

 

Ebédlemondással kapcsolatos információ

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy az elektronikusan történő ebédlemondás technikai okok miatt átmenetileg szünetel
A lemondásokat a következő telefonszámon kérjük bejelenteni:
061-283-08-58 /110-es mellék (gazdasági iroda). 

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!


Az alábbiakban a Kormány 2019/20-as tanévre vonatkozó külföldi nyelvtanulási programjának a Tempus Közalapítvány által kiadott tájékoztatóját olvashatják.

  A dokumentumot ide kattintva tudják megtekinteni.


eu flag erasmus vect pos kicsi
2019/20-as tanév nyertes pályázatai

Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy az Erasmus+ programjaink elnyerték a támogatást, így külföldi programokban és a hozzákapcsolódó szakmai munkában gazdag évnek nézünk elébe.
A tanév folyamán 30 szerencsés gépész tanuló vesz részt három hetes külföldi CNC illetve hegesztő szakmai gyakorlaton Franciaországban és Lengyelországban. A témához kapcsolódóan pedig szakmai tanáraink egy hetes szakmai továbbképzésen vesznek részt Franciaországban. Mivel nem csak szakmai területen szeretnénk a legújabb európai trendeket megismerni, nevelőtestületünk hat tagja különböző európai nagyvárosokban fogja a modern, innovatív módszereket, a tanulást segítő telefonos applikációkat és egyéb webes alkalmazásokat tanfolyami keretek között elsajátítani, hogy aztán itthoni munkájuk során is tudják hasznosítani.
Végül, de nem utolsó sorban, intézményünk egy kétéves startégiai projektben is részt vesz 5 másik ( Románia, Portugália, Olaszország, Lengyelország és Törökország) ország középiskolájával együttműködve.

Nyári összefüggő gyakorlat

Honalpunkon az összefüggő szakmai gyakorlat menüpont alatt elérhetőek az aktuális információk és a letölthető szükséges dokumentumok!
Vagy itt:  Link